Nợ đọng xây dựng cơ bản: Thực trạng và giải pháp tháo gỡ

Nợ đọng xây dựng cơ bản: Thực trạng và giải pháp tháo gỡ

Thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản của ngành Xây dựng tại các địa phương diễn ra khá phổ biến và khá nghiêm trọng. Nợ đọng xây dựng cơ bản không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách mà còn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà thầu. Qua nghiên cứu tình hình thực tế, nguyên nhân dẫn tới tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này.