Thời điểm vàng để thúc đẩy ứng dụng Blockchain

Thời điểm vàng để thúc đẩy ứng dụng Blockchain

Tại Hội thảo "Ứng dụng Blockchain trong định danh số và tiềm năng công nghệ" ngày 28/7, các chuyên gia nhận định Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có định danh số.