DATC tọa đàm về Công tác thị trường mua bán nợ

DATC tọa đàm về Công tác thị trường mua bán nợ

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam vừa tổ chức thành công chương trình tọa đàm “Công tác thị trường: Thảo luận những bất cập và giải pháp phát triển”. Phó Tổng Giám đốc Chu Ngọc Lâm chủ trì và chỉ đạo buổi tọa đàm.
Nâng cao hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua mua, bán, xử lý nợ để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần

Nâng cao hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua mua, bán, xử lý nợ để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần

Trong những năm qua, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã cơ bản hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Tài chính giao. DATC đã khẳng định được vai trò, vị thế quan trọng trên thị trường mua bán nợ Việt Nam. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt mua, bán, xử lý nợ để chuyển doanh nghiệp (DN) thành công ty cổ phần (CTCP), nhận diện một số tồn tại, vướng mắc, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tái cơ cấu DN thông qua mua, bán, xử lý nợ để chuyển DN thành CTCP trong thời gian tới.
Thách thức đối với sự phát triển bền vững của thị trường mua bán nợ Việt Nam

Thách thức đối với sự phát triển bền vững của thị trường mua bán nợ Việt Nam

Kinh doanh mua bán nợ là lĩnh vực tương đối mới ở Việt Nam hiện nay, nhưng thực chất nó là một hoạt động kinh tế rất cơ bản trong các doanh nghiệp, trong đó mối quan hệ kinh tế giữa 3 bên: Bên bán nợ (chủ nợ cũ) - Người mua nợ (chủ nợ mới) - Con nợ (hoặc người bảo lãnh) được thực hiện thông qua việc chuyển nhượng các tài sản đặc biệt, tức là các khoản nợ. Bài viết này đề cập đến một số vấn đề chung liên quan đến thị trường mua bán nợ, những khó khăn, thách thức đối với thị trường mua bán nợ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhằm làm rõ thêm đặc điểm của loại hình kinh doanh đặc biệt này.
Cần chứng khoán hóa nợ xấu

Cần chứng khoán hóa nợ xấu

Các chuyên gia cho rằng, Nghị quyết số 42/2017/QH14 đã gần kết thúc thí điểm, nên tiếp tục duy trì và nâng tầm thành luật xử lý nợ xấu. Đồng thời, cho phép thực hiện các nghiệp vụ phái sinh cho khoản nợ xấu, trong đó có chứng khoán hóa nhằm tạo ra thanh khoản cho các khoản nợ.