Tiếp tục phát triển thị trường phái sinh theo lộ trình

Tiếp tục phát triển thị trường phái sinh theo lộ trình

Thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, trở thành một cấu phần không thể thiếu trong TTCK Việt Nam. Trong thời gian tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy thị trường này phát triển theo lộ trình đề ra.
Làm gì để thị trường phái sinh hấp dẫn hơn?

Làm gì để thị trường phái sinh hấp dẫn hơn?

Sau 3 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh đã có sự phát triển nhanh chóng, thể hiện rõ vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro, góp phần tích cực vào việc ổn định thị trường cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế kìm hãm sự sôi động của thị trường này.
Sản phẩm mới và sự phân chia lại thị phần

Sản phẩm mới và sự phân chia lại thị phần

Sau phái sinh, thị trường chứng khoán lại chuẩn bị đón nhận thêm sản phẩm mới, đó là chứng quyền có đảm bảo. Điều này hứa hẹn một cuộc cạnh tranh cực kỳ sôi động giữa các công ty chứng khoán và góp phần đáng kể để phân chia lại thị phần.