04 hình thức nộp phí, lệ phí từ ngày 22/12/2022

04 hình thức nộp phí, lệ phí từ ngày 22/12/2022

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Thông tư này cũng bãi bỏ 126 điều, khoản, điểm của các thông tư quy định thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước đó.
Sửa đổi quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế

Sửa đổi quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế

Việc sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), giúp doanh nghiệp yên tâm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19.
Thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có hướng dẫn liên quan đến thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và TCTD được phép hoạt động ngoại hối

Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và TCTD được phép hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối, thay thế Thông tư số 02/2012/TT-NHNN về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung số 27/2013/TT-NHNN, Thông tư số 45/2014/TT-NHNN.