Chậm nhất ngày 30/9/2020, doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN tạm nộp quý I/2020


Cục Thuế TP. Hà Nội vừa thông báo, thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I của kỳ tính thuế năm 2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 21/9/2020 là thời hạn cuối cùng để nộp tiền thuế giá trị gia tăng tháng 3/2020 đối với các tổ chức, doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thuộc trường hợp được gia hạn.

Đồng thời, các tổ chức, doanh nghiệp được gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP cũng cần lưu ý thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng quý I/2020 (nếu kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I của kỳ tính thuế năm 2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020.

Do vậy, cơ quan Thuế lưu ý các tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương nộp tiền thuế đúng hạn, tránh bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.