Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Một trong những định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) lần này đó là đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế để rút ra bài học cho Việt Nam là điều cần thiết.
Mẫu kiểm toán báo cáo tài chính: Nỗ lực hoàn thiện để tiến gần hơn với thông lệ quốc tế

Mẫu kiểm toán báo cáo tài chính: Nỗ lực hoàn thiện để tiến gần hơn với thông lệ quốc tế

Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính (CTKTM-BCTC) 2019 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Việc áp dụng Chương trình này sẽ giúp cho các kiểm toán viên (KTV) cũng như các DN kiểm toán khắc phục được những hạn chế trong thực hiện phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro đối với kiểm toán BCTC.
Qui định công bố thông tin doanh nghiệp của TTCK Việt Nam còn hơn thông lệ quốc tế

Qui định công bố thông tin doanh nghiệp của TTCK Việt Nam còn hơn thông lệ quốc tế

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng khi nói về hiện trạng công bố thông tin (CBTT) của doanh nghiệp (DN) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Đồng thời cho rằng về mặt pháp lý, quy định của Việt Nam đều theo chuẩn mực quốc tế, thậm chí còn có điểm chặt chẽ hơn quốc tế.