Hải quan Bắc Ninh cải cách, hiện đại hoá hướng tới hải quan thông minh

Hải quan Bắc Ninh cải cách, hiện đại hoá hướng tới hải quan thông minh

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã và đang cải cách, hiện đại hóa mạnh mẽ hướng tới hải quan thông minh nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý.