Điểm sáng trong Cải cách, hiện đại hóa Hải quan Quảng Ninh

L.Hiền

Năm 2019, cải cách, hiện đại hóa hải quan được Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục xác định là giải pháp then chốt giúp đơn vị đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2019, Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch hành động của đơn vị  theo hướng chi tiết, cụ thể, đề ra 30 nhóm nhiệm vụ với 71 nhóm giải pháp và 94 nhóm sản phẩm
Năm 2019, Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch hành động của đơn vị  theo hướng chi tiết, cụ thể, đề ra 30 nhóm nhiệm vụ với 71 nhóm giải pháp và 94 nhóm sản phẩm

Có thể nói, Hải quan Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa năm 2019 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh. Cục luôn nhận được sự hợp tác, hưởng ứng từ phía cộng đồng doanh nghiệp, khi phần lớn doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh đều chấp hành tốt chính sách pháp luật, ủng hộ và tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa của Hải qua.

Cùng với đó, là sự nỗ lực, tập trung của tập thể lãnh đạo, công chức Hải quan Quảng Ninh với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, song hành với điều kiện thuận lợi là những khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ như: việc chưa rõ ràng, còn chồng chéo, bất cập, thiếu tính ổn định về nội dung của một số các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác XNK hàng hóa; hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan chưa thực sự đồng bộ, nhịp nhàng; hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS chưa tích hợp được với các phần mềm vệ tinh; khối lượng công việc ngày càng tăng trong khi biên chế không tăng, thậm chí giảm; yêu cầu phải cải cách hiện đại hóa, đổi mới phương thức quản lý để đảm bảo công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK trong giai đoạn bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức….

Trước những yêu cầu đó, để triển khai thực nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, căn cứ Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan trong công tác Cải cách, phát triển, hiện đại hóa năm 2019, Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch hành động của đơn vị  theo hướng chi tiết, cụ thể, đề ra 30 nhóm nhiệm vụ với 71 nhóm giải pháp và 94 nhóm sản phẩm.

Căn cứ nội dung Kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, phân công rõ người, rõ việc, các đơn vị thuộc và trực thuộc đã vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu như triển khai thành công các Đề án: Trực ban giám sát trực tuyến; Hợp nhất Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai và Chi cục Hải quan cảng Cái Lân thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai; Triển khai hoạt động quản lý Hải quan tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Phương án quản lý, triển khai hoạt động Hải quan tại cầu Bắc Luân 2 Móng Cái.

Trong thông quan hàng hóa, đã rút ngắn, giảm thời gian thông quan hàng xuống chỉ còn 11 giờ 37 phút đối với hàng hóa nhập khẩu (giảm 51,61% so với năm 2018) và 2 giờ 47 phút (giảm 33,58% so với năm 2018) đối với hàng hóa xuất khẩu.

Số thu nộp NSNN tính đến hết ngày 18/12/2019 đạt 11.666,9 tỷ đồng, vượt 66% dự toán Bộ Tài chính giao (7.000 tỷ đồng), đạt 116% chỉ tiêu điều hành (10.000 tỷ đồng), tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số tờ khai đã làm thủ tục hải quan là gần 68 nghìn tờ khai tăng 21% so với năm 2018. Kim ngạch hàng hóa XNK đạt 9,84 tỷ USD, tăng 6,1% so với 2018.

Phát hiện, bắt giữ và xử lý 270 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm 11,34 tỷ đồng. Truy thu, nộp vào NSNN số tiền thuế 15,66 tỷ đồng và số tiền phạt chậm nộp thuế là hơn 630 triệu đồng từ 174 vụ kiểm tra sau thông quan.

Để tiếp tục phát huy những thành tích Cải cách, Hiện đại hóa đã đạt được trong năm 2019, bước sang năm 2020, trên cơ sở bám sát mục tiêu tại các nghị quyết của Chính phủ, bám sát định hướng, chỉ đạo của Ngành, của Tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu Cải cách, hiện đại hóa hải quan, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.