Hải quan Bắc Ninh cải cách, hiện đại hoá hướng tới hải quan thông minh

Trần Huyền

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã và đang cải cách, hiện đại hóa mạnh mẽ hướng tới hải quan thông minh nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý.

Hệ thống giám sát điện tử tại kho ngoại hải quan thuộc chi cục hải quan các khu công nghiệp huyện Yên Phong. Ảnh: internet
Hệ thống giám sát điện tử tại kho ngoại hải quan thuộc chi cục hải quan các khu công nghiệp huyện Yên Phong. Ảnh: internet

Tự động hóa thực hiện các thủ tục hành chính

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp làm thủ tục trên địa bàn Cục Hải quan Bắc Ninh quản lý khoảng gần 6000 doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là một số doanh nghiệp có quy mô rất lớn, thuộc hệ thống các tập đoàn đa quốc gia như: SamSung, Canon, Amkor, Goertek, Foxconn, Luxshare…

Do đó, để tạo môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư hấp dẫn, Cục Hải quan Bắc Ninh đã và đang cải cách mạnh mẽ, hiện đại hóa hướng tới hải quan thông minh, đáp ứng yêu cầu hội nhập gia tăng, góp phần giúp hoạt động giao thương xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp thuận lợi.

Cục Hải quan Bắc Ninh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch Xây dựng và phát triển Cục Hải quan Bắc Ninh đến năm 2025 hiện đại, cơ bản hoàn thành Hải quan số theo định hướng của ngành Hải quan, tạo nền tảng xây dựng Hải quan thông minh. Đồng thời, quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về hải quan gắn với cải cách, đổi mới hoạt động nghiệp vụ hải quan trong thực hiện hải quan số, tự động hóa thực hiện các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành…

Thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cục Hải quan Bắc Ninh đã thực hiện giải quyết thủ tục về kiểm tra chuyên ngành, giấy phép, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu..., đồng thời thực hiện Cơ chế một cửa để giải quyết các thủ tục liên quan đến hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế hải quan. Cục cũng đã khai thác các số liệu có liên quan đến tờ khai hải quan như Giấy phép, Khai báo hóa chất… thông qua hệ thống một cửa liên thông do các bộ, ngành có liên quan cung cấp (trên Ecustoms V5).

Các khâu xử lý, tiếp nhận, giải quyết chứng nhận xuất xứ C/O trên hệ thống Một cửa Asean đối với 09 quốc gia thuộc khu vực Asean cũng được Cục Hải quan Bắc Ninh tận dụng tối đa, giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện.

Rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp

Để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bắc Ninh đã vận hành ổn định, an toàn Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; triển khai các hệ thống công nghệ thông tin vệ tinh phục vụ hoạt động giám sát, kiểm tra hải quan, trong đó điển hình như Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm chịu sự giám sát hải quan.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán thuế cũng được Cục Hải quan Bắc Ninh triển khai sâu rộng trên cơ sở triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, kết nối hệ thống công nghệ thông tin hải quan với các hệ thống công nghệ của Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại. Nhờ đó, 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử.

Đối với thủ tục miễn giảm hoàn, không thu thuế, Cục Hải quan Bắc Ninh đã triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện tử kể từ ngày 23/11/2020, thực hiện xử lý hồ sơ Miễn/Giảm/Hoàn thuế trên hệ thống đảm bảo phù hợp với Luật Hải quan năm 2014. Các thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế đối với từng trường hợp đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác và kịp thời.

Cục Hải quan Bắc Ninh còn chú trọng duy trì, vận hành có hiệu quả hệ thống Dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo thống kê, Cục Hải quan Bắc Ninh đã tiếp nhận và xử lý 14.639 hồ sơ năm 2021, 18.246 hồ sơ năm 2022 và 8.357 hồ sơ 6 tháng đầu năm 2023.

Việc tự động hóa các quy trình nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bắc Ninh đã giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường tính minh bạch trong quá trình làm thủ tục hành chính, giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và doanh nghiệp với cán bộ hải quan.

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, đại diện một doanh nghiệp tại TP. Bắc Ninh cho biết, việc triển khai tờ khai hải quan điện tử đã giúp hoạt động của doanh nghiệp được nhanh chóng, hàng hóa được thông quan liên tục, hạn chế gián đoạn. Hiện nay, doanh nghiệp có thể dễ dàng khai, tra cứu thông tin tờ khai hải quan; lấy mã định danh hàng hóa hay mã vạch phương tiện chở hàng; thậm chí hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục Hải quan Bắc Ninh trên cả website và phần mềm trên điện thoại thông minh một cách thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm.