Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu và 3 điểm nhấn trong năm 2019

Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu và 3 điểm nhấn trong năm 2019

Năm 2019, Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu đã đạt được những kết quả ấn tượng trên cả 3 lĩnh vực công tác: Thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý thu, chi ngân sách; triển khai dịch vụ công trực tuyến; giải ngân vốn đầu tư công.
Thu chi ngân sách 10 tháng đầu năm diễn biến tích cực

Thu chi ngân sách 10 tháng đầu năm diễn biến tích cực

Trong 10 tháng đầu năm, vượt qua những khó khăn và thách thức của nền kinh tế trong và ngoài nước, hoạt động thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Lũy kế thu NSNN 10 tháng ước đạt 1.253,16 nghìn tỷ đồng, trong khi luỹ kế chi 10 tháng đạt 1.148,45 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018.
Kiểm soát tốt bội chi, thu chi ngân sách nhà nước chuyển biến tích cực

Kiểm soát tốt bội chi, thu chi ngân sách nhà nước chuyển biến tích cực

Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 dự toán NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính ba năm 2020-2022 tại phiên thảo luận hội trường chiều 31/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thu NSNN bốn năm qua đều vượt dự toán, chi NSNN chuyển biến tích cực, bội chi được kiểm soát tốt... Nhờ đó, tốc độ tăng nợ công đã giảm hơn một nửa và tăng thấp hơn tốc độ tăng GDP danh nghĩa.
Quản lý ngân sách địa phương tại tỉnh Bắc Giang

Quản lý ngân sách địa phương tại tỉnh Bắc Giang

Trong những năm qua, công tác quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh...