Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 89% dự toán

Trần Huyền

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 10/2023 ước đạt 169,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,5% dự toán. Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

56 địa phương thu nội địa thấp hơn so cùng kỳ

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 10/2023 ước đạt 169,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,5% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 145,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán, cao hơn 73 nghìn tỷ đồng so với thu tháng trước, chủ yếu do một số khoản thu phát sinh trong quý III theo chế độ được kê khai nộp ngân sách nhà nước trong quý IV/2023 như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, thu cổ tức, lợi nhuận.... Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh theo quý này thì thu nội địa tháng 10 chỉ đạt 6,2% dự toán.

Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán, giảm 9,2% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán, giảm 5,9% so cùng kỳ năm 2022; không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 85,7% dự toán, giảm 3,9% so cùng kỳ.

Mặc dù tình hình kinh tế đã có nhiều khởi sắc trở lại từ đầu quý III/2023, song hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành công nghiệp chủ lực vẫn còn khó khăn; thị trường bất động sản chậm phục hồi; kết hợp với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất làm giảm thu ngân sách.

Một số khoản thu tiến độ đạt thấp so dự toán và giảm so cùng kỳ, như: thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 47,6% dự toán, giảm 22,1% so cùng kỳ; các loại phí, lệ phí ước đạt 78,8% dự toán, giảm 13,2% so cùng kỳ; các khoản thu về nhà, đất ước đạt 67,3% dự toán, giảm 43,3% so cùng kỳ. 

Riêng các khoản thu trực tiếp từ 03 khu vực sản xuất - kinh doanh (chiếm 53,3% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 85,5% dự toán, giảm 2,9% so cùng kỳ. Không kể thuế thu nhập doanh nghiệp (chiếm gần 45,2% tổng số thu từ khu vực sản xuất - kinh doanh đạt khá so dự toán do doanh nghiệp đã tạm nộp 5/5 kỳ theo quy định), số thu của 03 khu vực này chỉ bằng 92,7% cùng kỳ. 

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 24 địa phương thực hiện thu nội địa 10 tháng đạt trên 86% dự toán; 7 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ, trong khi có tới 56 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế khẩn trương rà soát và thực hiện giảm tiền thuê đất cho các đối tượng theo đúng quy định. 

Theo đó, trong tháng 10, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, đôn đốc thu vào ngân sách nhà nước các khoản đã hết thời gian được gia hạn theo quy định. Theo Bộ Tài chính, tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn ước tính đến hết tháng 10 khoảng 163,8 nghìn tỷ đồng.

Các mặt hàng nhập khẩu có thuế kéo giảm thu ngân sách khoảng 35 nghìn tỷ đồng

Cũng theo Bộ Tài chính, trong tháng 10/2023, thu từ dầu thô ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 18,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 30,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% dự toán.

Lũy kế 10 tháng, thu từ dầu thô ước đạt khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 122,3% dự toán, giảm 19,8% so cùng kỳ năm 2022. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 188,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79% dự toán, giảm 21,9% so cùng kỳ năm 2022.

Nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước giảm. Bộ Tài chính cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tính đến ngày 15/10/2023 đạt 522,9 tỷ USD, giảm 10,9% so cùng kỳ năm 2022; riêng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế giảm 17,2% so cùng kỳ.

Trong đó, một số mặt hàng nhập khẩu có thuế đóng góp số thu lớn cho ngân sách giảm mạnh, tác động làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước khoảng 35 nghìn tỷ đồng so cùng kỳ như nhóm các mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng nhập khẩu phục vụ sản xuất giảm thu khoảng 33,9 nghìn tỷ đồng; nhóm xăng dầu nhập khẩu giảm thu khoảng 01 nghìn tỷ đồng...

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được cơ quan Hải quan, Thuế triển khai hiệu quả. Tính đến ngày 15/10/2023, cơ quan Hải quan đã thực hiện khoảng 1,5 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 852 tỷ đồng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 14,1 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 433,5 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế đã thực hiện gần 50 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 476,2 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; qua đó kiến nghị xử lý tài chính khoảng 47,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đã thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng, giảm khấu trừ và giảm lỗ gần 34,6 nghìn tỷ đồng; đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế ước đến hết tháng 10 đạt khoảng 38,8 nghìn tỷ đồng.