Có 11 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái

Có 11 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế 02 tháng đầu 2023, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế quản lý đã tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán. Trong đó, có 11 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.