Có 11 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái

Việt Dũng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế 02 tháng đầu 2023, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế quản lý đã tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán. Trong đó, có 11 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Ngành Thuế sẽ đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN.
Ngành Thuế sẽ đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Năm 2023, toàn ngành Thuế được giao dự toán thu ngân sách là 1.373.244 tỷ đồng. Để hoàn thành cao nhất dự toán được giao, toàn ngành Thuế đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN.

Theo đó, toàn Ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT).

Bên cạnh đó, triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho NNT.

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, số thu ngân sách trong tháng 02/2023 của toàn ngành Thuế ước đạt 105.200 tỷ đồng, bằng 7,7% dự toán, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Dù số thu tháng 2 có giảm, tuy nhiên tính lũy kế 02 tháng đầu 2023 số thu NSNN do ngành Thuế quản lý vẫn tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022 với số thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, đã có 12 trên 20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 18%); Có 08/20 khoản thu đạt dưới mức 18%; Có 11/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ; Có 9/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ.

Cũng trong thời gian này đã ghi nhận có 36/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 18%); Có 27/63 địa phương đạt dưới 18% so dự toán, trong đó có 15 địa phương thu đạt thấp (dưới 15%).

Phát huy kết quả đạt được, trong tháng 3/2023, cũng như quý I/2023, toàn ngành Thuế tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục rà soát, dự báo thu quý II/2023 phục vụ điều hành ngân sách và giao dự toán quý II/2023 cho các địa phương; Triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 khi Chính phủ ban hành. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử...

Ngành Thuế cũng sẽ đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng..., góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu NSNN cũng sẽ được toàn Ngành quán triệt triển khai hiệu quả, nhất là đối với việc vận hành Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước.

Cơ quan Thuế các cấp tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về thủ tục hành chính thuế, các chính sách thuế mới, nội dung sửa đổi, bổ sung trong các chính sách thuế. Qua đó, giúp NNT nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế...

Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống HĐĐT. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Toàn ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục triển khai theo tiến độ các đề án điện tử hóa như: Dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ, cá nhân kinh doanh; Khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; Thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho NNT là cá nhân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng Etax Mobile.

Ngành Thuế cũng sẽ nghiên cứu phương án kết nối với các ngân hàng thương mại để có đầy đủ dữ liệu về NNT, đảm bảo kiểm soát đầy đủ thu nhập, nghĩa vụ thuế, tránh thất thu NSNN...