7 tháng đầu năm 2021, thu nợ thuế bằng 62,5% chỉ tiêu

7 tháng đầu năm 2021, thu nợ thuế bằng 62,5% chỉ tiêu

Trong 7 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, đã thực hiện thu nợ ước đạt 18.802 tỷ đồng, bằng 62,5% chỉ tiêu thu nợ giao. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 13.012 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 5.790 tỷ đồng.
Ngành Thuế phấn đấu đưa tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019

Ngành Thuế phấn đấu đưa tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý thu hồi được trong 10 tháng đầu năm đạt 22.713 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiệm vụ đặt ra trong công tác thu hồi nợ của ngành Thuế những tháng cuối năm hết sức nặng nề. Tuy vậy, ngành Thuế vẫn đặt mục tiêu phấn đấu tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019.
9 tháng, ngành Thuế thu nợ đạt 20.292 tỷ đồng

9 tháng, ngành Thuế thu nợ đạt 20.292 tỷ đồng

Theo số liệu Tổng cục Thuế, trong 9 tháng năm 2020, cơ quan thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế. Ước 9 tháng thu đạt 20.292 tỷ đồng, bằng 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.