Sự hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục thông quan hàng hóa tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn

Sự hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục thông quan hàng hóa tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn

Sự phát triển mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây có sự hỗ trợ của ngành Hải quan về thủ tục thông quan hàng hóa, đã góp phần thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển.