Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế và một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế và một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Trong những năm qua, kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển khá toàn diện, tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019, của Bộ Chính trị, “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Các dự án đô thị xanh vay vốn ADB chưa đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn

Các dự án đô thị xanh vay vốn ADB chưa đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn

Qua kiểm toán tại các Ban quản lý dự án thực hiện Dự án đô thị xanh vay vốn ADB tại tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kết luận các dự án đều chưa đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Tuy số vốn bố trí cho các Dự án bị thiếu nhưng trong quá trình thực hiện, tỷ lệ giải ngân đạt thấp và phải hủy dự toán rất lớn.
Thừa Thiên Huế: Thu ngân sách nhà nước vượt 85,1% dự toán

Thừa Thiên Huế: Thu ngân sách nhà nước vượt 85,1% dự toán

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, ước đến cuối năm 2022, 14/14 chỉ tiêu chủ yếu HĐND Tỉnh đề ra đều đạt kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.701 tỷ đồng, vượt 85,1% dự toán, tăng 12% cùng kỳ.
 Thí điểm chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng

Thí điểm chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng

Chiều ngày 11/10, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thường kỳ thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng. Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị sẽ tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trên.