Thí điểm chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng

Thí điểm chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng

Chiều ngày 11/10, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thường kỳ thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng. Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị sẽ tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trên.
Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Thừa Thiên - Huế

Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Thừa Thiên - Huế

Công khai, minh bạch thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí đi lại hoạt động của các đơn vị sử dụng ngân sách; an toàn trong giao dịch với khách hàng… là những lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại cho các đơn vị sử dụng ngân sách khi thực hiện giao dịch tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế.