Thí điểm chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng

Việt Hoàng

Chiều ngày 11/10, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thường kỳ thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng. Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị sẽ tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trên.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp. Nguồn: quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp. Nguồn: quochoi.vn

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Tờ trình của Chính phủ, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, mục tiêu của Thừa Thiên Huế phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã có từ rất lâu và báo cáo Bộ Chính trị. Tuy nhiên, do một số điều kiện về hạ tầng mà Thừa Thiên Huế chưa thể trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, địa phương đã nghiên cứu kỹ và trình lại Bộ Chính trị xem xét. Bộ Chính trị đã có Nghị quyết cho phép Thừa Thiên Huế xây dựng thành phố di sản trực thuộc Trung ương, có những tiêu chí và đặc thù riêng. Với định hướng phát triển thành phố di sản, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là điểm độc đáo và sáng tạo của Thừa Thiên Huế và cần đặt vấn đề nghiên cứu.

Đối với TP. Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW với tầm nhìn để Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của khu vực, của cả nước, năng động, hiện đại với 3 trụ cột: kinh biển, du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo và logistics.

Liên quan đến việc thành lập Khu kinh tế thương mại tự do, xây dựng, phát triển Hải Phòng thành thành phố đi đầu cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị xem xét, quyết về chủ trương trước, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền...

Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo tóm tắt thẩm tra về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, đối với 3 địa phương nêu trên, việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cần quán triệt nguyên tắc phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, không ảnh hưởng lớn đến vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; không làm tăng bội chi ngân sách nhà nước và trần nợ công đã được Quốc hội quyết định.

Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, cơ chế đặc thù phải thể chế hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, phát huy được tiềm năng, thế mạnh, tính năng động, sáng tạo của từng địa phương. Về thẩm quyền, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng là đúng thẩm quyền. Về hồ sơ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận thấy, các hồ sơ Dự thảo Nghị quyết cơ bản bảo đảm đủ điều kiện để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tới đây.

Tại phiên họp, đa số các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng để thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương này.

Cũng tại Phiên họp, tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An, TP. Hải Phòng cũng đã giải trình làm rõ một số nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu.