Tập trung chống thất thu thuế thương mại điện tử

Tập trung chống thất thu thuế thương mại điện tử

Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế đặt trọng tâm thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế ở lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chuyển nhượng vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; chuyển nhượng bất động sản…