EVFTA thúc đẩy thương mại hai chiều

EVFTA thúc đẩy thương mại hai chiều

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và EU sau một năm thực thi EVFTA đạt 54,87 tỷ USD, tăng 12,1% so với giai đoạn cùng kỳ. Đặc biệt, 9 tháng năm nay, dù Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh bùng phát ở các vùng xuất khẩu trọng điểm phía Nam nhưng trao đổi thương mại hai bên vẫn tăng trưởng khả quan.