Tăng cường quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

Tăng cường quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra, nâng cao năng lực quản lý trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.
Kế hoạch xử lý ô nhiễm nguồn nước công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Kế hoạch xử lý ô nhiễm nguồn nước công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Ngày 10/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2625/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Mục tiêu của kế hoạch nhằm kiểm soát có hiệu quả ngay tại nguồn các đối tượng có hoạt động xả nước thải, góp phần từng bước ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Siêu công trình thuỷ lợi lớn nhất miền Tây

Siêu công trình thuỷ lợi lớn nhất miền Tây

Sau nhiều năm chờ đợi, dự án công trình thuỷ lợi trên sông Cái Lớn (thuộc 2 huyện An Biên và Châu Thành của tỉnh Kiên Giang) đã được đưa vào vận hành. Ðây là công trình mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh thực trạng xâm nhập mặn từ biển Tây đang ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh khu vực bán đảo Cà Mau.
Phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi

Phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi

Ngoài việc góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT), điều tiết lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), các dự án (DA) thủy lợi tại TP Hồ Chí Minh còn có nhiệm vụ kiểm soát triều cường, phòng, chống ngập úng, thiên tai. Ngành nông nghiệp thành phố xác định phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi (HTTL), từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi

Phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi

Ngoài việc góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT), điều tiết lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), các dự án (DA) thủy lợi tại TP Hồ Chí Minh còn có nhiệm vụ kiểm soát triều cường, phòng, chống ngập úng, thiên tai. Ngành nông nghiệp thành phố xác định phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi (HTTL), từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Quản lý chặt chẽ, công khai tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Quản lý chặt chẽ, công khai tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Bộ Tài chính đã có ý kiến trả lời cử tri tỉnh Quảng Ninh về đề nghị ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện đối với nội dung chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai từ cơ sở

Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai từ cơ sở

Thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN); đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh năm 2020, các địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ.