Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước năm 2023

Trần Huyền

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Trong thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về việc giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2020, 2021, 2022 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Số tiền thuê đất được giảm nghĩa vụ cho doanh nghiệp, người dân theo chính sách nêu trên năm 2022 là khoảng 3.500 tỷ đồng/năm. Qua đó, đã góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong việc tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch. 

Thực tế hiện nay, các ngành như Bất động sản, Khai khoáng, Nông nghiệp... gặp nhiều khó khăn. Đồng thời cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Nga - Ukraina, tín dụng bị thắt chặt, chi phí tiếp cận tài chính tăng... Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất kinh, doanh.

Để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong những năm qua.

Đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tại dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có). 

Mức giảm trên được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo định của pháp luật. 

Để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, hạn chế tình trạng "xin - cho" khi phải đi xin xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ thành phần hồ sơ chỉ gồm 02 loại văn bản. Đồng thời, theo quy định hiện nay thì người nộp thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp, do đó Bộ Tài chính đề xuất quy định người thuê đất khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình.

Theo Bộ Tài chính, dự kiến số tiền thuê đất giảm theo dự thảo Quyết định khoảng 3.500 tỷ đồng, tương đương với số tiền thuê đất giảm của năm 2022. Số tiền thuê đất giảm theo chính sách này dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách nhà nước nói chung nhưng sẽ có tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp; từ đó tăng thu ngân sách từ thuế để bù đắp cho số giảm thu do giảm tiền thuê đất.