Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Hà Anh

Ngày 19/4/2023, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Đảng uỷ Khối các cơ quan TP. Hải Phòng tổ chức.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Bá Cường - Ủy viên Ban Thường Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng; Phạm Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hải Phòng cùng toàn thể các đồng chí cấp ủy viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Hải Phòng.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai và quán triệt nghiêm túc việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tham dự Hội nghị.
Các đại biểu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tham dự Hội nghị.

Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả cao gắn với phong trào thi đua ở cơ sở.

Điển hình như: Qua 2 năm thực hiện Kết luận này, trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Hải Phòng có 74 tập thể, 135 cá nhân được các cấp ủy đảng cơ sở và đoàn thể trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hải Phòng  tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2023; gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy và tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, khóa XIII); các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Thành phố; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng cấp uỷ Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Bá Cường - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng quán triệt đến cán bộ, đảng viên chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Đảng uỷ Khối các cơ quan TP. Hải Phong trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng uỷ Khối các cơ quan TP. Hải Phong trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đề nghị, sau hội nghị này các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung này đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; xây dựng hệ thống tiêu chí đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm nêu cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan TP. Hải Phòng đã trao  Giấy khen cho 29 tập thể và 22 cá nhân. Trong đó, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc vinh dự có cá nhân đồng chí Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ được biểu dương khen thưởng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua Hội nghị này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đảng viên, cán bộ công chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc trong việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này nhanh chóng đi vào thực tiễn.