Kinh nghiệm quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt của một số nước

Kinh nghiệm quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt của một số nước

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong các sắc thuế đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước và góp phần quản lý tiêu dùng. Làm thế nào để quản lý hiệu quả nguồn thu ngân sách từ thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng vẫn đảm bảo không ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và người nộp thuế là vấn đề đặt ra cần giải quyết. Bài viết làm rõ các vấn đề cần hoàn thiện về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và kinh nghiệm quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt của các nước hiện nay.
Một số điểm mới về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Một số điểm mới về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Từ ngày 20/3/2019, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu; Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB bán ra... Việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp được phép sản xuất, pha chế xăng sinh học cũng được thực hiện tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính…