Quảng cáo
Vốn vay phục vụ đời sống sẽ tăng mạnh

Vốn vay phục vụ đời sống sẽ tăng mạnh

Khảo sát về xu hướng tín dụng 6 tháng cuối năm cho thấy nhu cầu tín dụng phục vụ đời sống và tiêu dùng được nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) dự báo tăng nhất trong năm 2022.