Vốn vay phục vụ đời sống sẽ tăng mạnh

Theo Cẩm Hà/laodong.vn

Khảo sát về xu hướng tín dụng 6 tháng cuối năm cho thấy nhu cầu tín dụng phục vụ đời sống và tiêu dùng được nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) dự báo tăng nhất trong năm 2022.

Vụ Dự báo Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố kết quả của cuộc điều tra xu hướng tín dụng của các TCTD tháng 6. Kết quả điều tra cho thấy, về nhu cầu tín dụng, trong 6 tháng đầu năm, nhiều TCTD nhận định nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay có cao hơn so với 6 tháng cuối năm 2021 và cùng kỳ các năm 2020-2021. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, nhu cầu tín dụng tiếp tục cải thiện hơn so với 6 tháng đầu năm 2022 ở tất cả các lĩnh vực.

Đáng chú ý, các TCTD tiếp tục giữ nguyên mức kỳ vọng về xu hướng gia tăng nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng tính chung trong năm 2022 như tại kỳ điều tra trước. Trong đó dự báo nhu cầu tín dụng của khách hàng doanh nghiệp cao hơn khách hàng cá nhân, nhu cầu tín dụng ngắn hạn tăng tương đương nhu cầu tín dụng trung dài hạn, nhu cầu tín dụng VND cao hơn tín dụng ngoại tệ.

Nhu cầu tín dụng phục vụ đời sống và tiêu dùng được dự báo sẽ tăng mạnh.
Nhu cầu tín dụng phục vụ đời sống và tiêu dùng được dự báo sẽ tăng mạnh.

Xét về nhóm khách hàng, nhu cầu tín dụng phục vụ đời sống và tiêu dùng được nhiều TCTD dự báo tăng nhất trong năm 2022, tiếp theo là nhu cầu về vay thương mại, dịch vụ và vay phát triển công nghiệp, xây dựng; trong khi nhu cầu tín dụng "phát triển nông, lâm, thủy sản" được ít TCTD dự báo tăng nhất.

Trong khi đó các lĩnh vực như đầu tư vận tải kho bãi; kinh doanh xuất nhập khẩu; mua nhà để ở và công nghiệp chế biến chế tạo là 4 lĩnh vực có số lượng TCTD dự báo nhu cầu tín dụng tăng nhiều nhất trong năm 2022.

Về tiêu chuẩn cho vay, trong 6 tháng đầu năm 2022, các TCTD cho biết có xu hướng nới lỏng hơn tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân và các lĩnh vực ưu tiên; giảm mạnh xu hướng thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng đối với lĩnh vực Đầu tư, kinh doanh du lịch và có xu hướng thắt chặt nhẹ đối với các lĩnh vực Đầu tư kinh doanh chứng khoán, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. 

Sang 6 tháng cuối năm 2022, các TCTD dự kiến giữ nguyên hoặc có xu hướng nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng dự kiến áp dụng đối với tất cả các nhóm khách hàng.

Trong đó tập trung nới lỏng hơn đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên, đồng thời dự kiến giảm bớt thắt chặt đối với lĩnh vực Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, Cho vay kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, Cho vay đầu tư, kinh doanh du lịch so với 6 tháng đầu năm 2022. Riêng đối với lĩnh vực Cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, các TCTD vẫn giữ nguyên xu hướng thắt chặt. 

"Các TCTD cho biết cơ sở để dự kiến nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2022 tiếp tục là kỳ vọng lạc quan về các yếu tố triển vọng kinh tế vĩ mô, chính sách và định hướng của Chính phủ, NHNN cùng với năng lực tài chính của TCTD" - báo cáo của Vụ Dự báo Thống kê nêu rõ.

Đáng chú ý, các TCTD cũng cho biết đã nỗ lực thu hẹp chênh lệch lãi suất biên và phí phi lãi suất để hỗ trợ khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhưng tiếp tục giữ nguyên hoặc có xu hướng thắt chặt nhẹ các điều kiện và điều khoản cho vay tổng thể để đảm bảo chất lượng tín dụng trong các tháng đầu năm.