Những dự án đầu tư nào được cấp tín dụng xanh?

Những dự án đầu tư nào được cấp tín dụng xanh?

Tín dụng xanh là những khoản tín dụng được hỗ trợ các dự án sản xuất - kinh doanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sinh thái. Theo Khoản 1 Điều 149, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14, tín dụng được cấp cho dự án đầu tư như ứng phó với quản lý khí hậu, quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường...
Giải pháp phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng Việt Nam

Giải pháp phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng Việt Nam

Để có sự phát triển bền vững thì Việt Nam đã và đang thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, trong đó ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chiến lược này với các chính sách tín dụng xanh. Ở Việt Nam, tín dụng xanh là vấn đề còn khá mới mẻ, chưa phát triển. Bài viết này dựa trên các nghiên cứu trước và kinh nghiệm của một số quốc gia từ đó đề xuất định hướng phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng Việt Nam.
Sẽ có tiêu chí môi trường đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

Sẽ có tiêu chí môi trường đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. Việc có các tiêu chí sàng lọc, ngưỡng và chỉ tiêu môi trường đối với các dự án hoặc hạng mục của dự án mang lại lợi ích về môi trường là cần thiết đối với các tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân phát hành trái phiếu và các bên liên quan.
Trái phiếu xanh, tín dụng xanh của Việt Nam tăng trưởng mạnh

Trái phiếu xanh, tín dụng xanh của Việt Nam tăng trưởng mạnh

Tổ chức Trái phiếu Khí hậu (Climate Bonds Initiative) và Ngân hàng HSBC mới đây đã công bố báo cáo ASEAN Sustainable Finance – State of the Market 2021. Theo đó, thị trường vốn nợ bền vững của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đang tăng trưởng mạnh mẽ.
Thực trạng tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thực trạng tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong năm 2020, tổng dư nợ tín dụng xanh (bao gồm 12 lĩnh vực xanh) đạt 290 nghìn tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 3,15% trong tổng dư nợ của nền kinh tế. Trước đó vào năm 2019, dư nợ tín dụng xanh đạt 317,6 nghìn tỷ đồng và chiếm 3,87% trong tổng dư nợ của nền kinh tế.
Phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam

Phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam

Là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu; đồng thời cũng là quốc gia có nền kinh tế có độ mở lớn, tăng trưởng nhanh, việc mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh rất quan trọng đối với Việt Nam để đáp ứng các cam kết quốc tế về khí hậu và xây dựng khả năng chống chọi với các tác động của biến đổi khí hậu, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Chú trọng xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn về tín dụng xanh

Chú trọng xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn về tín dụng xanh

Hiện nay, Việt Nam có 9/84 tổ chức tín dụng, tương đương 10,7% số lượng các ngân hàng có thiết lập các hỗ trợ, ưu đãi cho các khoản tín dụng xanh. Để tiếp tục phát huy vai trò tín dụng xanh đối với phát triển khinh tế, Việt Nam chú trọng xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn về tín dụng xanh.
Cần cơ chế, chính sách đồng bộ cho "tín dụng xanh"

Cần cơ chế, chính sách đồng bộ cho "tín dụng xanh"

Tín dụng xanh là một trong những cấu phần trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai tín dụng xanh vẫn cho thấy, còn nhiều thách thức ở cả góc độ nội tại của các ngân hàng cũng như hệ thống cơ chế, chính sách, cần có những điều chỉnh thích hợp.
Phát triển tín dụng xanh góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Phát triển tín dụng xanh góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu và đã được xác định là mục tiêu mà Việt Nam hướng tới. Thực hiện kinh tế tuần hoàn thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro về khủng hoảng thừa sản phẩm, khan hiếm tài nguyên, tạo động lực để đầu tư, đổi mới công nghệ.