Bộ Tài chính tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cải cách công vụ

Bộ Tài chính tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cải cách công vụ

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là một trong những nội dung được Bộ Tài chính chú trọng triển khai trong công tác cải cách hành chính. Theo đó, Bộ Tài chính đã không ngừng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với cải cách công vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.
12 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2021

12 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2021

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) giai đoạn 2021-2030; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ... là các nhiệm vụ trọng tâm hệ thống KBNN sẽ tập trung triển khai trong năm 2021.
Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là ngân hàng số 1 Việt Nam

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là ngân hàng số 1 Việt Nam

Vietcombank là một trong số ít các tập đoàn, tổng công ty của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiên phong đi đầu trong việc sắp xếp bộ máy, hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng vào chuyên môn với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy Vietcombank xoay quanh nội dung này.
Bộ Tài chính tiên phong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy

Bộ Tài chính tiên phong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy

Bộ Tài chính luôn là một trong những bộ đi đầu trong cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả công tác tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả. Sự ghi nhận, đánh giá cao từ các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua là minh chứng cho những kết quả Bộ Tài chính đã đạt được trong công tác này.
Năm 2019, cắt giảm được 2.172 đầu mối trong ngành Tài chính

Năm 2019, cắt giảm được 2.172 đầu mối trong ngành Tài chính

Báo cáo về công tác khóa sổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Tài chính nêu rõ, thông qua việc thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính nên lũy kế năm 2019 và dự toán năm 2020 đã tiết kiệm được khoảng 3.000 tỷ đồng.