Hiệu quả sử dụng căn cước công dân trong khám, chữa bệnh BHYT

Hiệu quả sử dụng căn cước công dân trong khám, chữa bệnh BHYT

Tỉnh Quảng Bình được ghi nhận là một trong những địa phương bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sử dụng căn cước công dân khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đặt mục tiêu nỗ lực xác thực, tích hợp thành công thông tin thẻ BHYT của tất cả người tham gia BHYT vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy hiệu quả chủ trương của Chính phủ.
Đa dạng hình thức hỗ trợ người nộp thuế

Đa dạng hình thức hỗ trợ người nộp thuế

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đa dạng hình thức cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.