Tháng 8/2017, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng đạt 330 nghìn tỷ đồng

PV.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tháng 8/2017 đã ghi nhận tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 330 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016.

 Tháng 8/2017, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng đạt 330 nghìn tỷ đồng. Nguồn: Internet
Tháng 8/2017, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng đạt 330 nghìn tỷ đồng. Nguồn: Internet

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng 8/2017 đã đạt 249 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ;

Tương tự, ghi nhận doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 39 nghìn tỷ đồng, giảm 6,8% và tăng 8,4%; Doanh thu trong lĩnh vực du lịch lữ hành đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4% và tăng 18,9%; doanh thu về các dịch vụ khác đạt 38,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 12,6%.

Các con số trên đã đưa doanh thu bán lẻ hàng hóa của 8 tháng/2017 ước tính đạt 1.935,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75% tổng mức và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,6%; may mặc tăng 13,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,6%; phương tiện đi lại tăng 7,6%; vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 2,9%.

Về doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng ước tính đạt 318 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức tăng 8,9% của cùng kỳ năm 2016).

Trong đó, một số địa phương có doanh thu tăng khá là Bình Định tăng 20,2%; Thanh Hóa tăng 17,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12,2%; Hà Nội tăng 10,2%; TP. Hồ Chí Minh tăng 6,5%.

Về doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng khá do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước 8 tháng/2017 tăng mạnh và hoạt động ăn uống ngoài gia đình không còn bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung năm 2016.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng ước tính đạt 23,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: doanh thu của Bắc Giang tăng 25,1%; Khánh Hòa tăng 22,9%; TP. Hồ Chí Minh tăng 12,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12%; Hà Nội tăng 5,4%; Đà Nẵng giảm 1,7%; Hậu Giang giảm 4,4%; Sóc Trăng giảm 5,8%; Bình Phước giảm 21%; Lào Cai giảm 23,1%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm nay ước tính đạt 303,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: doanh thu của Thanh Hóa tăng 18,6%; Lâm Đồng tăng 16,3%; Quảng Ngãi tăng 15,7%; Tuyên Quang tăng 14,7%; TP. Hồ Chí Minh tăng 8,5%; Hà Nội tăng 5,7%.