Quảng Ninh phấn đấu trở thành trung tâm kết nối vùng đồng bằng sông Hồng

Quảng Ninh phấn đấu trở thành trung tâm kết nối vùng đồng bằng sông Hồng

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho rằng, cần có biện pháp, lộ trình cụ thể kết nối nguồn lực các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tốc độ hoàn thành các hạng mục có tính khớp nối khắc phục các điểm nghẽn của “trục khuỷu giao thông” cản trở liên kết vùng...