Quảng cáo
Mục tiêu và giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam

Mục tiêu và giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam

Thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh phát triển nền kinh tế số, công nghệ số. Thời gian qua, với mục tiêu hạn chế lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực.