Xuất nhập khẩu tăng 27,7% trong nửa cuối tháng 10/2023

Trần Huyền

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2023 từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2023 đạt 34,51 tỷ USD, tăng 27,7% tương ứng tăng 7,49 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2023.

Xuất nhập khẩu tăng 27,7% trong nửa cuối tháng 10/2023. Ảnh: internet
Xuất nhập khẩu tăng 27,7% trong nửa cuối tháng 10/2023. Ảnh: internet

Theo Tổng cục Hải quan, kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng/2023 đạt 558,33 tỷ USD, giảm 9,6% tương ứng giảm 59,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 383,95 tỷ USD, giảm 10,5% tương ứng giảm 45,15 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 174,38 tỷ USD, giảm 7,4% tương ứng giảm 13,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên, trong kỳ 2 tháng 10/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,52 tỷ USD. Như vậy, tính trong 10 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 24,59 tỷ USD, gấp 2,6 lần so với con số 9,56 tỷ USD thặng dư của cùng kỳ năm trước.

Riêng về xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2023 đạt 18,02 tỷ USD, tăng 27% tương ứng tăng 3,83 tỷ USD về số tuyệt đối so với kỳ 1 tháng 10/2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 10/2023 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 10/2023 ở một số nhóm hàng như: Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác tăng 738 triệu USD, tương ứng tăng 39,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 704 triệu USD, tương ứng tăng 32%; giày dép các loại tăng 322 triệu USD, tương ứng tăng 45,4%; hàng dệt may tăng 298 triệu USD, tương ứng tăng 26,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 196 triệu USD, tương ứng tăng 40,3%; sắt thép các loại tăng 173 triệu USD, tương ứng tăng 71,5%...

Như vậy, tính trong 10 tháng/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 291,46 tỷ USD, giảm 7%, tương ứng giảm 22,04 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2023 đạt 16,5 tỷ USD, tăng 28,5% tương ứng tăng 3,66 tỷ USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2023.

Tổng cục Hải quan cho biết, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2023 tăng so với kỳ trước đó chủ yếu ở các nhóm hàng như: Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,02 tỷ USD, tương ứng tăng 27,7%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 447 triệu USD, tương ứng tăng 28,8%; dầu thô tăng 278 triệu USD, tương ứng tăng 94,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 154 triệu USD, tương ứng tăng 34,1%; hóa chất tăng 135 triệu USD, tương ứng tăng 50,3%...

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 10/2023 giảm so với kỳ 1 tháng 9/2023 như sản phẩm từ dầu mỏ giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 36,2%; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 23,2 triệu USD, tương ứng giảm 16,6%; xăng dầu các loại giảm 18,7 triệu USD, tương ứng giảm 5,3%...

Như vậy, tính trong 10 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 266,87 tỷ USD, giảm 12,2% tương ứng giảm 37,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.