Nợ xấu ngân hàng tăng trong quan ngại

Nợ xấu ngân hàng tăng trong quan ngại

Nợ xấu tăng mạnh về giá trị nhưng không phải ngân hàng nào cũng tăng về tỷ lệ/ tổng dư nợ; có thể nói nợ xấu đến cuối 2021 của các ngân hàng đang có sự phân hóa.
Tổng dư nợ cho vay vốn ưu đãi đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng

Tổng dư nợ cho vay vốn ưu đãi đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách - Xã hội (CSXH) Quảng Nam là hơn 5,5 nghìn tỷ đồng (tăng 38,7 tỷ đồng so với quý II/2021, tăng 452 tỷ đồng so với đầu năm). Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là hơn 4,1 nghìn tỷ đồng, nguồn vốn huy động là xấp xỉ 938 tỷ đồng (chiếm gần 17%, tăng 57 tỷ đồng so với quý II, đạt 116,1% kế hoạch), vốn nhận ủy thác là 389,7 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ hơn 7%).
Tổng dư nợ cho vay vốn ưu đãi đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng

Tổng dư nợ cho vay vốn ưu đãi đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH Quảng Nam là hơn 5,5 nghìn tỷ đồng (tăng 38,7 tỷ đồng so với quý II/2021, tăng 452 tỷ đồng so với đầu năm). Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là hơn 4,1 nghìn tỷ đồng (chiếm hơn 76% tổng nguồn vốn), nguồn vốn huy động là xấp xỉ 938 tỷ đồng (chiếm gần 17%, tăng 57 tỷ đồng so với quý II, đạt 116,1% kế hoạch), vốn nhận ủy thác là 389,7 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ hơn 7%).
Nắn lại dòng chảy tín dụng tiêu dùng

Nắn lại dòng chảy tín dụng tiêu dùng

Các ngân hàng thương mại hiện chiếm đến 88% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, chủ yếu là các khoản vay lớn như mua nhà, sửa nhà; các khoản nhỏ dưới 100 triệu đồng là các công ty tài chính cho vay.