Kiện toàn 13 chức danh khối Quốc hội

Kiện toàn 13 chức danh khối Quốc hội

Sáng ngày 21/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.