Kiện toàn 13 chức danh khối Quốc hội

Việt Hoàng

Sáng ngày 21/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước ra mắt.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước ra mắt.

Sáng ngày 21/7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ nhất, Kỳ họp Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội.
Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội.

Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng thời, tiến hành thảo luận danh sách để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó, qua hệ thống biểu quyết điện tử, với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Danh sách bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trong đó, có 480/480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Danh sách bầu Tổng Thư ký Quốc hội; có 476/476 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; có 476/476 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Danh sách bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngay trong chương trình làm việc buối sáng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Kết quả, 478/478 đại biểu có mặt đồng ý thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội đối với ông Bùi Văn Cường; 475/475 đại biểu có mặt đồng ý thông qua Nghị quyết bầu ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Nghị quyết bầu chức danh Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; 471/472 đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trong khi đó, 10 chức danh Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XV được giao cho: Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; ông Vũ Hải Hà - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội; bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác Đại biểu khóa XIV và ông Dương Thanh Bình - Trưởng Ban Dân nguyện khóa XIV đã được Thường vụ Quốc hội phân công tiếp tục giữ chức vụ hiện tại.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp phê chuẩn nhân sự Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo quy định.