Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và Ủy viên Thường vụ Quốc hội


Tiếp tục chương trình làm việc sáng ngày 6/4, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và 5 Ủy viên thường vụ Quốc hội.

Sáng ngày 6/4, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và 5 Ủy viên thường vụ Quốc hội.
Sáng ngày 6/4, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và 5 Ủy viên thường vụ Quốc hội.

Sáng ngày 6/4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sau khi Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Quốc hội miễn nhiệm các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn: baochinhphu.vn
Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn: baochinhphu.vn

Với tỷ lệ 449/449 tổng số đại biểu bỏ phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước; 449/449 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội. Các nghị quyết về nội dung các chức danh trên đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành trên 93%.

Trước đó, vào chiều ngày 5/4, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Tờ trình nêu rõ, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, ông Hồ Đức Phớc được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ này, ông Phớc đã có nhiều cố gắng cùng tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo danh sách người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chính phủ. Như vậy, sau khi rời vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Phớc sẽ được đề cử để giữ chức vụ khác.