Gỡ điểm nghẽn cần vai trò "nhạc trưởng"

Gỡ điểm nghẽn cần vai trò "nhạc trưởng"

Đầu tư dàn trải, hạ tầng giao thông kết nối kém; chi phí logistics cao đang là những điểm nghẽn khiến hệ thống cảng biển của Việt Nam dù có nhiều tiềm năng nhưng vẫn không thể phát huy được.