Tổng thu ngân sách tháng 10/2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 121.482 tỷ đồng

Việt Dũng

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, số thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý trong tháng 10 ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Đây được cho là tín hiệu vui khi số thu tháng 10 đã tăng cao so với tháng 8 (68.852 tỷ đồng) và tháng 9 (52.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thuế, số thu ngân sách tháng 10/2021 tăng cao so với tháng 8 và tháng 9, nguyên nhân là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỷ đồng gồm thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 15.000 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng hơn 5.000 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, số thu một số khoản phát sinh theo quý và năm khoảng 46.300 tỷ đồng, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý III khoảng 29.600 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng quý III khoảng 6.500 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân quý III khoảng 2.500 tỷ đồng, tiền thuê đất kỳ 2 trong năm khoảng 4.000 tỷ đồng, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại là 3.741 tỷ đồng.

Như vậy, số thu phát sinh tháng 10 khoảng 55.100 tỷ đồng (tháng 8 là 54.790 tỷ đồng, tháng 9 là 50.772 tỷ đồng). Trong đó, thuế thu nhập cá nhân tháng 10 đạt 9.442 tỷ đồng, đáng chú ý riêng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 khoảng 1.400 tỷ đồng.

Thu từ lệ phí trước bạ trong tháng 10 cũng có những chuyển biến tích cực, đạt 3.322 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc các doanh nghiệp và người dân tập trung lượng hồ sơ làm thủ tục trước bạ lớn sau khi các địa phương được nới lỏng giãn cách xã hội.

Riêng đối với khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 10 ước đạt 44.600 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân là do trong quý III/2021, các doanh nghiệp tập trung nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp quý III, nhiều ngân hàng thương mại chưa thực hiện trích lập đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định. Nhiều doanh nghiệp chưa hạch toán đủ số chi phí cho hoạt động phòng chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin khi tính lợi nhuận để tạm nộp thuế trong 3 quý đầu năm dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp cao hơn thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các nguyên nhân trên, để có được kết quả khả quan trong tháng 10, một phần là do trong những tháng vừa qua, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thuế; trong đó, ngành Thuế đã thực hiện được 52.299 cuộc thanh, kiểm tra với tổng số tiền kiến nghị xử lý là 36.932 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp người dân sớm tiếp cận và được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ của nhà nước; tích cực cải cách, hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. ...

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, trong 2 tháng cuối năm cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát, nắm bắt nguồn thu; phân tích, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh và xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng tháng 11, 12/2021 đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế; bám sát diễn biến thu, đánh giá, dự báo tình hình thu để có phương án điều hành thu ngân sách phù hợp; tổ chức đôn đốc và thu hồi nợ, quyết liệt phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỷ đồng...