Kho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức xây dựng đơn vị đoàn kết, sáng tạo, đổi mới

Kho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức xây dựng đơn vị đoàn kết, sáng tạo, đổi mới

Chính thức đi vào hoạt động ngày 01/02/2021, tập thể cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Thủ Đức đã nỗ lực xây dựng đơn vị đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Nhờ đó, đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu, tạo đà vững chắc để phát triển trong tương lai.