Kho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức xây dựng đơn vị đoàn kết, sáng tạo, đổi mới


Chính thức đi vào hoạt động ngày 01/02/2021, tập thể cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Thủ Đức đã nỗ lực xây dựng đơn vị đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Nhờ đó, đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu, tạo đà vững chắc để phát triển trong tương lai.

KBNN TP. Thủ Đức được hình thành với quy mô của một KBNN cấp huyện nhưng doanh số hoạt động lớn hơn một số đơn vị KBNN cấp tỉnh (Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 60.188 tỷ đồng và chi ngân sách nhà nước là 7.246 tỷ đồng). Đơn vị hiện có 70 cán bộ, công chức làm việc tại 3 cơ sở.

Nhằm kịp thời triển khai hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị đã ban hành các quy chế, quy trình như: Chương trình hoạt động; Quy chế làm việc; Quy trình xử lý nghiệp vụ và hoạt động KBNN; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản và kinh phí nội bộ; Quy chế tiếp công dân… Đồng thời, ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Giám đốc và nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức trong đơn vị, tạo cơ sở để xác định rõ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm khai thác triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin, KBNN TP. Thủ Đức đã sử dụng ứng dụng zalo và hệ thống họp trực tuyến của KBNN TP. Hồ Chí Minh để chỉ đạo, trao đổi nghiệp vụ thường xuyên cũng như tổ chức họp trực tuyến giao ban hàng tháng tại 3 cơ sở một cách chuyên nghiệp.

Ngay ngày đầu hoạt động, Ban Giám đốc KBNN TP. Thủ Đức đã trực tiếp làm việc với các ngân hàng thương mại (NHTM) để tìm giải pháp thu – chi NSNN khi số lượng NHTM có tài khoản chuyên thu và tài khoản thanh toán giảm từ 16 ngân hàng thuộc 6 hệ thống NHTM xuống còn 6 ngân hàng thuộc 6 hệ thống NHTM nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng nộp NSNN và lĩnh tiền mặt.

Cho đến nay, công tác ủy nhiệm thu tại đơn vị được thực hiện thông suốt, mọi thắc mắc của người dân và tổ chức đều được công chức KBNN TP. Thủ Đức giải đáp và giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng; không có phản ánh về tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức đơn vị.

Sau hơn 3 tháng chính thức đi vào hoạt động, KBNN TP. Thủ Đức đã tổ chức thu – chi NSNN trên địa bàn và triển khai các hoạt động nghiệp vụ KBNN đạt kết quả tích cực. Cụ thể, tổng thu NSNN là 26.390 tỷ đồng (44% dự toán), trong đó thuế nội địa đạt 4.346 tỷ đồng (52% dự toán), thuế xuất nhập khẩu đạt 21.253 tỷ đồng (41% dự toán); Tổng chi NSNN là 2.141 tỷ đồng (30% dự toán).

Hiện nay, KBNN TP. Thủ Đức có 327/327 đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%; có 324 đơn vị đã cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro đạt tỷ lệ 99%. Toàn bộ thu, chi bằng tiền mặt của đơn vị đều được thực hiện qua 6 hệ thống ngân hàng thương mại do KBNN Thủ Đức ủy nhiệm thu và mở tài khoản thanh toán.

Với chức năng quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn TP. Thủ Đức, những kết quả ban đầu này là những điểm mốc cơ bản để công chức KBNN TP. Thủ Đức quyết tâm xây dựng một đơn vị Kho bạc đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng TP. Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình; phát triển nhanh và bền vững.