Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần đi vào ổn định

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần đi vào ổn định

Tính tới ngày 12/7/23, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có xu hướng thu hẹp khi dư nợ TPDN đăng ký lưu ký đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng, tương ứng với khoảng 11% quy mô nền kinh tế. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, thời gian tới, quy mô thị trường dần đi vào ổn định.