TP. Hồ Chí Minh: Vẫn duy trì hoạt động các trạm y tế lưu động điều trị F0 tại nhà

TP. Hồ Chí Minh: Vẫn duy trì hoạt động các trạm y tế lưu động điều trị F0 tại nhà

Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho biết, hiện nay, việc duy trì trạm y tế lưu động vẫn rất cần thiết. Tại các địa phương có ca F0 còn cao, Sở Y tế tiếp tục duy trì, huy động và mở thêm các trạm y tế lưu động, phấn đấu mỗi trạm chăm sóc tốt nhất từ 50 -100 F0 tại nhà.