Doanh nghiệp lo lắng về triển vọng kinh doanh

Doanh nghiệp lo lắng về triển vọng kinh doanh

Không có đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải tính cắt giảm nhân sự, thu hẹp quy mô sản xuất... Song, điều họ lo lắng hơn là không thể trả lời cho câu hỏi “khi nào thị trường hồi phục?”, đồng nghĩa kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng trở nên bất định.
Covid-19 ảnh hưởng bất lợi tới triển vọng kinh doanh ngân hàng

Covid-19 ảnh hưởng bất lợi tới triển vọng kinh doanh ngân hàng

Theo các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD), dự báo trong quý III/2020, tuy các hoạt động kinh tế trong nước hoạt động trở lại nhưng các nền kinh tế đối tác lớn của Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng bất lợi tới triển vọng kinh doanh của ngành Ngân hàng.
Ngành ngân hàng lạc quan về triển vọng kinh doanh

Ngành ngân hàng lạc quan về triển vọng kinh doanh

Kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo thống kê, Ngân hàng Nhà nước cho thấy, các tổ chức tín dụng tỏ ra lạc quan - một cách có cơ sở - về triển vọng kinh doanh năm 2019. Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tăng nhanh trong năm ngoái và năm nay được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng tăng trưởng cao nhất.