Triển vọng phục hồi của nông nghiệp thực phẩm

Triển vọng phục hồi của nông nghiệp thực phẩm

Sở hữu khả năng chống chịu cao, ngành nông nghiệp thực phẩm được dự báo sẽ tạo ra động lực lớn cho sự phục hồi kinh tế của nước ta trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây nhiều tác động tiêu cực.