Tiếp cận toàn Chính phủ trong hoạt động kiểm toán: Phương pháp mới, hiệu quả cao

Tiếp cận toàn Chính phủ trong hoạt động kiểm toán: Phương pháp mới, hiệu quả cao

Trên thế giới, phương pháp tiếp cận toàn Chính phủ được nhiều tổ chức và cá nhân nghiên cứu, đánh giá và triển khai áp dụng trong hoạt động quản lý, đặc biệt là hoạt động kiểm toán của các cơ quan kiểm toán tối cao. Tuy nhiên, tại Việt Nam, phương pháp này hoàn toàn mới, chưa có bất kỳ tài liệu nghiên cứu nào đề cập đến.
Không hình sự hóa trong hoạt động kinh tế

Không hình sự hóa trong hoạt động kinh tế

Tăng cường năng lực ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và không hình sự hóa trong hoạt động kinh tế nhằm tạo điều kiện cho thúc đẩy đầu tư, kinh doanh phát triển là những nội dung nổi bật trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019.