Nỗ lực xây dựng nền kinh tế trung hòa carbon

Nỗ lực xây dựng nền kinh tế trung hòa carbon

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; Đại sứ Đức, Anh và đại diện Ngân hàng Thế giới.