Tỉnh Gia Lai:

Nỗ lực xây dựng nền kinh tế trung hòa carbon

Theo Hà Duy/ Báo Gia Lai

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; Đại sứ Đức, Anh và đại diện Ngân hàng Thế giới.

Gia Lai nỗ lực xây dựng nền kinh tế trung hòa carbon. Ảnh: Phan Lài
Gia Lai nỗ lực xây dựng nền kinh tế trung hòa carbon. Ảnh: Phan Lài

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam là một trong những quốc gia bị tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và gia tăng các yếu tố tác động từ bên ngoài. Việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh là phù hợp với định hướng phát triển mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, giúp Việt Nam đi tắt đón đầu, bắt kịp và hướng tới khát vọng thịnh vượng kinh tế; nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, bình đẳng về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực; phù hợp với cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia.

Với nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh trong suốt thời gian qua, Việt Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng, nổi bật là chất lượng rừng và quản lý tài nguyên rừng bền vững được nâng cao, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tăng từ 40,7% năm 2012 lên 42% vào năm 2020; đã từng bước đổi mới kỹ thuật canh tác và hoàn thiện quản lý để giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong nông-lâm-thủy sản; tăng cường tái sử dụng, tái chế phụ phẩm, phế thải nông nghiệp; củng cố hạ tầng thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, kinh tế-xã hội, môi trường và phòng-chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị đã đưa ra kế hoạch Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 với mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm tạo nên một nền kinh tế xanh trung hòa carbon. Theo đó, đã có một số chỉ tiêu được đề ra, cụ thể: tỷ trọng năng lượng tái tạo chiếm 15-20% vào năm 2030 và tăng lên 25-30% vào năm 2050; đóng góp của kinh tế số trong GDP chiếm 30% vào năm 2030 và tăng lên 50% vào năm 2050; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% vào năm 2030 và tăng lên 43% vào năm 2050; tỷ lệ tổng diện tích cây trồng cạn được áp dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm đạt ít nhất 30% vào năm 2030 và tăng lên ít nhất 60% vào năm 2050.

Tại Gia Lai, định hướng phát triển của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sẽ xây dựng tỉnh trở thành một hình mẫu về mô hình phát triển năng lượng tái tạo, tôn tạo tài nguyên thiên nhiên, trở thành một trong những tỉnh đầu tiên có nền kinh tế trung hòa carbon.

Theo định hướng, tỉnh Gia Lai sẽ nỗ lực xây dựng nền kinh tế trung hòa carbon bằng việc thúc đẩy đầu tư công nghệ carbon thấp; triển khai khung chính sách khuyến khích cho đầu tư carbon thấp; thực hiện các chính sách tạo thị trường nhằm thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ carbon thấp; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư carbon thấp.