Phát huy vai trò đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết nêu rõ quan điểm xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh với phương châm: TP. Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP. Hồ Chí Minh .
Hải Phòng - vùng động lực tăng trưởng

Hải Phòng - vùng động lực tăng trưởng

Với vai trò là trung tâm kinh tế khu vực đồng bằng sông Hồng, cực tăng trưởng của miền duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng đang đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực, là vùng động lực tăng trưởng của cả nước.