Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn

KBNN Hà Nội cần làm tốt vai trò hoạt động tại trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước

Hoàng Anh

Ngày 20/9/2019, Đoàn công tác của KBNN do Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với cán bộ công chức KBNN Hà Nội.

Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại KBNN TP. Hà Nội
Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại KBNN TP. Hà Nội

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc KBNN Hà Nội đã trình bày báo cáo với đoàn công tác của KBNN một số kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, tính đến hết ngày 15/9/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội (bao gồm cả số thu tại Sở Giao dịch KBNN) là 174.203 tỷ đồng, đạt 66,2% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, thu nội địa là 159.107 tỷ đồngm đạt 65,3% dự toán; Thu từ dầu thô là 2.605 tỷ đồng, đạt 133,2% dự toán; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 12.490 tỷ đồng; Thu điều tiết ngân sách địa phương là 61.457 tỷ đồng, đạt 60,1% dự toán; Thu điều tiết ngân sách trung ương là 112.745 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán.

Về công tác kiểm soát chi, đến hết ngày 15/9/2019, chi ngân sách trung ương đạt 39.911 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương đạt 40.219 tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán. Để đạt được kết quả trên, KBNN Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội về điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019, chủ động triển khai phối hợp với các sở, ngành của Thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn, các đại biểu thuộc KBNN Hà Nội đã trình bày ý kiến đóng góp cho báo cáo 9 tháng, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đến đoàn công tác của KBNN. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như: Nâng cao nghiệp vụ, đổi mới quy trình nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Nhóm vấn đề về cơ chế chính sách về giải ngân vốn đầu tư, Nhóm vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy; Nhóm vấn đề về xây dựng nội ngành, kỷ luật kỷ cương làm, lề lối làm việc....

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn đã biểu dương những kết quả đạt được của KBNN Hà Nội. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Giám đốc chỉ rõ, nhiệm vụ trong năm 2019-2020 là hết sức quan trọng, năm bản lề trong tiến trình phát triển của hệ thống KBNN. Do đó, KBNN Hà Nội cần phát huy vai trò hoạt động tại trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống KBNN tiến hành cải cách bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.